การประชุมนานาชาติ CML Horizons 2018

สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้ป่วยcml ทุกท่าน เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณจีรพล ท่านประธานชมรมฯของเราและผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า CML Horizons ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีการเชิญตัวแทนจากองค์กรหรือชมรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรค cml จาก 100 กว่าองค์กร เกือบ 90 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ CML Advocates Network

ในปีนี้ CML Horizons 2018 จัดขี้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีการเน้นประเด็นที่ชัดเจน น่าสนใจมาก ได้ Speakers ที่มีความชำนาญมากในแต่ละหัวข้อ ในด้าน Medical session มีการ update เรื่อง ยา Generics ทีมีอิทธพลต่อการติดสินใจในการรักษาระดับ First line มีการพูดถึง การรักษาโรค cml ว่ามีการวิวัฒนาการไปอย่างไร การศึกษาใหม่ๆของยา การทดลองเพิ่มหรือลดขนาดของยา การทดลองหยุดยาหลังโรคสงบ ความร่วมมือระหว่างแพทย์ทางหัวใจและโลหิตวิทยา เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และ ลิ่มเลือดอุดตัน ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยากลุ่ม TKI ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้าน Advocacy session มีถึง 2 หัวข้อ เน้นไปที่เรื่อง evidence based advocacy การสนับสนุนข้อมูลหลักฐาน มีการพูดถึงว่า องค์กรหรือชมรมผู้ป่วยฯสามารถสร้างและใช้ การสนับสนุนข้อมูลหลักฐาน อย่างไรเพื่อให้เกิดผลต่อ วงการแพทย์ ทั้งอุตสาหกรรม และ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารสุข มีหัวข้อ ของการแสดงบทบาทสมจริงที่สนุกสนาน เต็มไปด้วยข้อคิดในการพัฒนาการสื่อสารระหว่าง หมอและคนไข้ มีการประชุมย่อยระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันให้องค์การหรือชมรมฯ ก้าวไปข้างหน้าและลิงค์ไปยังเครือข่าย CML Advocates Network ให้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือในประเด็นที่แต่ละภูมิภาคให้ความสำคัญ ทำให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน และสุดท้ายก็เป็นกิจกรรม การนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของแต่ละองค์กร ผ่าน โปสเตอร์ เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน

นี่เป็นภาพรวมโดยสรุปถึงประเด็นของการประชุม CML Horizons 2018 ซึ่งผมจะทยอย เอาเนื้อหาของแต่ละหัวข้อที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้ป่วยโรค cml มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อๆไป นะครับ ขอบคุณครับ