ตอนที่ 9 การวินิจฉัยโรคก่อนเปลี่ยนยา

ตอนที่ 9

ผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมาทินิบ
ตั้งแต่ต้น หลังการวินิจฉัย
ส่วนใหญ่จะได้ผลจากการรักษา มีส่วนน้อยที่ไม่ได้ผล การไม่ได้ผล มี 2 ชนิด

1) ไม่ได้ผลตั้งแต่ต้น (primary resistance) จำเป็นต้องเปลี่ยนยาเป็นตัวอื่น

2) ได้ผลในตอนต้น ต่อมาไม่ได้ผล หรือโรคกลับมา ( secondary resistance) บางคนอาจจะรู้สึกว่า สบายดี คิดว่าโรคหายแล้ว ทานยาไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผลแย่ลง ก็เป็นได้

โดยรวมแล้ว อิมาทินิบ ได้ผล ประมาณร้อยละ 75
ผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนยา จำเป็นต้องใช้ยาตัวที่ 2 คือนิโลทินิบ ก่อนเริ่มยาตัวใหม่ ควรจะเจาะเลือดดูว่ามีการกลายพันธุ์ไหม
ถ้ามีการกลายพันธุ์ ที่ ยาตัวนิโลทินิบ ไม่ได้ผล ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่ 3 เลย คือ ดาซาทินิบ ถ้าไม่มีการกลายพันธุ์ ก็ต้องทานยานิโลทินิบเป็นตัวที่ 2

ทั่วไป มีผู้ป่วยประมาณครึ่งเดียวที่มีการกลายพันธุ์

ถ้าใช้ตัวที่ 2 คือ นิโลทินิบ แล้วยังไม่ได้ผล ตามเวลาที่ควรจะเป็น ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่ 3 คือ ดาซ่าทินิบโดยก่อนเปลี่ยนยาต้องเจาะดูว่ามีการกลายพันธุ์ไหม

ผู้ป่วยบางราย ก็ยังไม่ตอบสนองต่อตัวที่ 3 คือ ดาซ่าทินิบ ควรจะทำอย่างไร

ตอนหน้าจะกล่าวถึงว่า อย่างไรเรียกว่าได้ผล ไม่ได้ผล หรือ ต้องเฝ้าระวัง ค่ะ