โรค MPN

วันนี้ขอคั่นเวลา เป็นเรื่องของโรคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ CML คือโรคในกลุ่ม Myeoproliferative Neoplasm ( MPN)
กลุ่มโรคนี้ประกอบด้วยโรคหลักๆ 3 โรค คือ

1) Polycythemia Vera (PV) หรือโรคเลือดข้น
มีการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมากขึ้น ทำให้มีหน้าแดง ตัวแดง ปวดศีรษะ มึนงง หรือเกิดภาวะการอุดตันของหลอดเลือดแดงได้ เช่น เส้นเลือดแดงที่สมองอุดตัน เกิดอัมพาต. หรือเส้นเลือดแดงที่หัวใจอุดตัน เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ มักพบในช่วงอายุ 60-70 ปี ร้อยละ 90 มีการกลายพันธุ์ของ JAK 2 mutation

2) โรคพังผืดในไขกระดูก ( myelofibrosis) หรือ MF
ร้อยละ 50-60 มีการกลายพันธุ์ของ JAK 2 mutation
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ก. โรคพังผืดในไขกระดูกปฐมภูมิ ( primary myelofibosis PMF)

ข. โรคพังผืดในไขกระดูกชนิดทุติยภูมิ ( secondary myelofibrosis) คือเคยเป็นโรคเกล็ดเลือดสูง หรือเลือดข้นมาก่อน

พบมากในคนอายุ 60-70 ปี

3) โรคเกล็ดเลือดสูง ( Essential Thrombocythemia , ET)
มีการสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้น ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หรือเลือดออก
อาจตรวจพบการกลายพันธุ์ของ JAK 2 mutation ได้

วันพฤหัสที่ 2 ของเดือนกันยายน เป็นวัน MPN Awareness Day
ผู้ป่วยทั่วโลกจะช่วยกันรณรงค์ให้สาธารณชน ตระหนักถึงโรคนี้ วันนี้ เป็นวันพฤหัส ที่ 2 ของเดือนกันยายน จึงเป็นวัน MPN โลก
ขอเอาใจช่วยผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ทุกคนค่ะ

ตอนนี้ มียาที่ใช้ได้ผลในกลุ่มนี้ แต่ราคายังสูงอยู่ และผู้ป่วยก็ยังเข้าไม่ถึงยาส่วนใหญ่

เอาใจช่วยนะคะ

# MPN Awareness Day ##