ตอนที่ 12 ผลการตอบสนองหลังได้รับยานิโลทินิบ

ตอนที่ 12 ผลการตอบสนองหลังได้รับยานิโลทินิบ

 

ผู้ป่วยที่ได้ยาตัวที่ 2 คือ นิโลทินิบ หรือ หากไม่ได้ผลจากตัวที่ 2 จำเป็นต้องใช้ตัวที่ 3 คือ ดาซ่าทินิบ มีเกณฑ์การประเมินการตอบสนองดังตารางข้างล่าง จะเห็นว่า เกณฑ์การประเมินต่างจากตัวแรก

 

Copyright © 2018. All rights reserved.