ตอนที่ 18 ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม

ตอนที่ 18 ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม คำถามที่ผู้ป่วยจำนวนมากชอบถามคือ ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม ตอนวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายประมาณ 1 ล้านล้านตัว ตอนที่รักษาจนตรวจไม่พบ แล้ว ยังอาจมีเซลล์มะเร็งอยู่อีก 1 ล้านตัว ดังนั้น คำตอบคือ ยังหยุดยาไม่ได้ ถ้าจะหยุดยา ต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ Treatment Free Remission (TFR) คือการพิจารณาหยุดการรักษาสำหรับผู้ป่วยCML ที่มีการตอบสนองต่อการรักษาที่ระดับ sustained deep molecular response ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะสามารถหยุดการรักษาได้ และผู้ป่วยบางรายที่ทำการหยุดยาไปแล้ว ก็อาจมีความจำเป็นที่ต้องกลับมารักษาด้วยการใช้ยาอีกครั้ง เมื่อผู้ป่วยถูกเลือกให้หยุดการรักษาด้วยยา ไม่ได้หมายความว่า โรคของผู้ป่วยหายไปแล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจติดตามระดับ bcr-abl ด้วย RQ-PCR อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยอาจมีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในช่วงปีแรกที่หยุดการรักษาได้ การพิจารณาหยุดการรักษาด้วยยา (TFR) ควรได้รับการตัดสินใจจากแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย CML เท่านั้น ผู้ป่วยต้องพร้อมที่จะมารับการตรวจ RQ-PCR ที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยที่จะทำให้การหยุดการรักษาได้ผลดี ขึ้นอยู่กับ 1) […]

Jirapon

23 September 2019

ตอนที่ 17 ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยา Ponatinib

ตอนที่ 17 ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยา Ponatinib   ตอนที่ 16 ได้กล่าวแล้วว่ายาตัวที่ 4 คือ Ponatinib ไม่ได้อยู่ในบัญชียา จ (2) ดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้ทุกคน ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยาตัวนี้ได้ 1) ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ชนิด T315I ได้ผลจากยา Ponatinib ประมาณ 67-75% 2) ผู้ป่วยที่ใช้ยา 3 ตัวแรกแล้วไม่ได้ผล จะได้ผลจากยา Ponatinib ประมาณ ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากยา Ponatinib ยังไม่ได้รับการบรรจุในบัญชียา จ(2) ดังนั้น ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิ์ข้าราชการ ต้องทำเรื่องขออนุมัติการใช้ยา ซึ่งน่าจะเบิกได้ ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์บัตรทอง ไม่สามารถเบิกได้ และด้วยกฎของ UhosNet ที่ว่าถ้าจะมีการแถมยา ต้องแถมเท่ากันทุกสิทธิ์ ดังนั้น ขณะนี้คือ บริษัทให้ซื้อ 2 แถม 1 ตกแล้วเม็ดละประมาณ 2000 บาท. ผู้ป่วยไทยส่วนใหญ่ทานประมาณ […]

Jirapon

23 September 2019

ตอนที่ 16 ยา Ponatinib

ตอนที่ 16 ยา Ponatinib วันนี้ผู้ป่วย CML ทุกคน ทุกสิทธิ์ สามารถเข้าถึงยาได้ทั้ง 3 ตัว คือ อิมาทินิบ นิโลทินิบ และดาซ่าทินิบ แต่จะมีกี่คนที่จะทราบว่า ก่อนจะมาถึงวันนี้ มีคนมากแค่ไหนที่ช่วยผลักดันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาทั้ง 3 ตัวได้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในตอนนี้ เป็นตอนที่ทุกอย่างดูง่ายๆไปหมด พอเป็นโรค หมอวินิฉัยได้แล้ว ก็สามารถรับยาได้ โดยไม่ต้องไปต่อสู้ เพื่อให้ได้รับการรักษา จริงๆแล้วมี ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตไปก่อนที่ยาจะมีในประเทศไทย หรือก่อนที่ผู้ป่วยทุกสิทธิ์จะได้รับยาทั้ง 3 ตัว และเนื่องจาก ได้ยามาง่ายๆ ทำให้ผู้ป่วยหลายคนมีวินัยในการรับประทานยาไม่ดี ทำให้ได้ผล การรักษาไม่ดี จนกระทั่งต้องไปใช้ยาตัวที่ 3 ซึ่งหากไม่ได้ผล ก็แทบจะไม่มีทางเดินต่อเลย เพราะตัวที่ 4 คือ Ponatinib แม้จะมีในประเทศไทยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกได้ ต้องเสียเงินเท่านั้น ตกเดือนละ 120,000-180,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ ขณะนี้ผู้ป่วยในสิทธิ์ข้าราชการยังสามารถทำเรื่องขออนุมัติเบิก. ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติ. แต่สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์บัตรทอง […]

Jirapon

23 September 2019

ตอนที่ 15 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2) สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2

ตอนที่ 15 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2) สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2) สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2 ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 1) ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อยา 2) ใช้ยาติดต่อกัน 3 เดือนแล้วยังไม่พบ CHR หรือ Ph chromosome > 95% 3) ใช้ยาติดต่อกัน 6 เดือนแล้วbcr-abl > 10% หรือ Ph> 65% 4) ใช้ยาติดต่อกัน 12 เดือนแล้วไม่ได้ CCyR (Ph>35% หรือ bcr-abl > 10%) 5) เกิดสูญเสียภาวะ CHR 6) หลังจากได้ CCyR แล้ว เกิดภาวะ cytogenetic […]

Jirapon

18 September 2019

ตอนที่ 14 เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่

ตอนที่ 14 เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่ เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่ ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 1) แม้ว่าปรับขนาดยาตามแนวทางการใช้ยาแล้ว ยังเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบเลือด ที่มีความรุนแรงระดับ 4 ติดต่อกันนานอย่างน้อย 7 วัน หรือ 2) แม้ว่าปรับขนาดยาตามแนวทางการใช้ยาแล้ว ยังเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ใช่ต่อระบบเลือด โดยมีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไปนาน 1 เดือน หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์เดียวกันที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป ซ้ำมากกว่า 3 ครั้ง พรุ่งนี้มาคุยต่อค่ะ  

Jirapon

17 September 2019
1 2 4