สรุปหัวข้อการประชุม CML Horizons 2018 ตอนที่ 6

สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้ผมขอหยิบยกเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ทาง Speaker ได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย คือ การสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยในปริมาณที่ลดลง ดังนี้ครับ

  1. ปริมาณยา หรือ Doses ที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลากยา อาจจำเป็นต่อผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
  2. ในกรณีไม่มีประเด็นเรื่องการแพ้ยา การได้รับยาในปริมาณที่ลดลงอย่างเหมาะสมของผู้ป่วย อาจจะ
  • ช่วยป้องกันหรือช่วยลดผลข้างเคียงที่อันตราย
  • ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษา
  • ลดสารตกค้างที่ยาขับออกมา หรือ ลดการสะสมของเคมีจากยาลง
  • ลดการรักษาที่สูญเปล่าจากพฤติกรรมที่ทานยาไม่ต่อเนื่อง

การลดปริมาณยาลงจากที่ระบุไว้ในฉลากยา ต้องชึ้นอยู่กับข้อมูลที่สนับสนุน และ ไม่ทำให้เป้าหมายของการรักษาลดประสิทธิภาพลง

นอกจากนี้ทาง Speaker ยังให้ข้อสรุปไว้ดังนี้

  • การลดปริมาณยาของยากลุ่ม TKI ของผู้ป่วยที่ได้ผลตอบสนองทางโมโลกุลในระดับลึก อย่างน้อย ที่ระดับ MMR คือ 1% ถือว่าปลอดภัยและช่วยเรื่องการแพ้ยา
  • การลดปริมาณยาของยากลุ่ม TKI ของผู้ป่วยที่ได้ผลตอบสนองทางโมโลกุลในระดับลึก ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษา ไม่เกิดการดื้อยา
  • เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัย ในทางปฏิบัตทางคลินิก พวกเรา จำเป็นต้อง มีความชัดเจนถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ป่วย เรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการลดปริมาณยา และ เกณฑ์การติดตามผลหลังการลดปริมาณยา และ อะไรที่ต้องทำในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดสูญเสียผลการตอบสนองไป

วันนี้ขอจบเรื่องการลดปริมาณยาเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ