ตอนที่ 3 การผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตมาสนใจประเทศไทย

ตอนที่ 3

อย่างที่เล่าในตอนที่แล้วว่าการจะไปเข้าโครงการรับยาฟรีที่สิงคโปร์นั้น ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหมด เช่นค่าเจาะเลือด และในช่วงแรกต้องไปพบแพทย์ทุกสัปดาห์ ดิฉันคิดว่าคงมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากที่สามารถทำได้ เพราะถ้าไม่อยู่ที่สิงคโปร์เลยในช่วงนั้น ก็ต้องบินไปทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ผลจากการผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตมาสนใจประเทศไทย ทำให้เกิดการประชุมร่วม 3 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปลายปีนั้น
เขาเชิญแพทย์ไทยไปร่วมประชุมอีกหลายคน แต่ไม่มีใครไปเลย มีดิฉันไปคนเดียว

ทางสิงคโปร์บอกว่ายินดีจะแบ่งจำนวนผู้ป่วยให้อีก 2 ประเทศ
เนื่องจากทราบแล้วว่าเขาหาผู้ป่วยไม่ได้ เลยแกล้งบอกว่า 10 หาร 3 ไม่ลงตัว
เขาเลยบอกว่าให้ไทยไปเลย 4 รายต่อเดือน สิงคโปร์และมาเลเซียเอาเดือนละ 3 คนพอ

แต่สุดท้ายเลย ในที่สุดเขาตัดสินใจให้เรารวมทั้งหมด 60 ราย แต่ต้องเอาผู้ป่วยเข้าร่วมให้ครบภายในเวลา 2 เดือน
( ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการการวิจัยก่อน) ซึ่งใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าจะได้รับอนุมัติ