ตอนที่ 11 ผลการตอบสนองหลังได้รับยาอิมมาตินิบ

ตอนที่ 11 ผลการตอบสนองหลังได้รับยาอิมมาตินิบ

 

ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองดี ตาม milestone ก็ให้รับประทานยาตัวเดิมต่อ

ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองแบบที่ต้องเฝ้าระวัง อาจจะให้ทานตัวเดิมต่อ แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดูการตอบสนองในจุดต่อไป

ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองแบบในช่องสีแดงในตารางเมื่อวาน ควรจะต้องพิจารณาเปลี่ยนยา โดยก่อนจะเปลี่ยนยา ควรจะเจาะเลือดดูว่ามีการกลายพันธุ์ไหม ทั่วๆไป ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่ออิมาทินิบ มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่มีการกลายพันธุ์

ตามข้อบ่งชี้ของบัญชี จ 2 ผู้ป่วยควรจะได้รับยา นิโลทินิบ หลังจากไม่ได้ผลจากยาอิมาทินิบ ยกเว้นมีการกลายพันธุ์ตัวที่ไม่ตอบสนองต่อยานิโลทินิบ หรือมีข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สมควรได้รับนิโลทินิบ

พรุ่งนี้ จะเล่าต่อว่า การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาตัวที่ 2 ควรมีการตอบสนองแบบใดค่ะ

Copyright © 2018. All rights reserved.