ตอนที่ 13 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยา

ตอนที่ 13 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยา

 

ตามข้อกำหนดของยาบัญชี จ 2 ผู้ป่วยCML ต้องใช้ยาตั้งแต่ตัวแรกคือ อิมาทินิบ ก่อน ถ้าไม่ได้ผล จึงจะไปใช้ตัวที่ 2 คือ นิโลทินิบ และถ้าไม่ได้ผล จึงจะไปใช้ ตัวที่ 3 คือ
ดาซ่าทินิบ

Switching criteria ตามแนวทางกำกับการใช้ยาในกลุ่ม TKI สำหรับข้อบ่งชี้ใน CML

เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ ( 2)

1) ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อยา

2) ใช้ยาติดต่อกัน 3 เดือนแล้วยังไม่พบ Complete Hematologic Response (CHR ) หรือ Ph chromosome เกิน 95%

3) ใช้ยาติดต่อกัน 6 เดือนแล้ว bcr-abl > 10% หรือ Ph > 35%

4) ใช้ยาติดต่อกัน 12 เดือนแล้วไม่เกิด CCyR ( Ph> 0%หรือ bcr-abl > 1%)

5) สูญเสียภาวะ CHR

6) หลังจากได้ CCyR แล้วเกิดภาวะ cytogenetic relapse หรือ bcr-abl เกิน 1% 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน โดยห่างประมาณ 2 เดือน

7) เกิดโครโมโซมผิดปกติอื่นขึ้นในเซลล์ที่มี Philadelphia chromosome

8)โรคกำเริบจากระยะเรื้อรังไปสู่ระยะลุกลาม หรือเฉียบพลัน

พรุ่งนี้จะกล่าวถึงเกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่ค่ะ

Copyright © 2018. All rights reserved.