ตอนที่ 14 เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่

ตอนที่ 14 เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่

เกณฑ์การเปลี่ยนยาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยาที่กำลังใช้อยู่ ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง

1) แม้ว่าปรับขนาดยาตามแนวทางการใช้ยาแล้ว ยังเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบเลือด ที่มีความรุนแรงระดับ 4 ติดต่อกันนานอย่างน้อย 7 วัน หรือ

2) แม้ว่าปรับขนาดยาตามแนวทางการใช้ยาแล้ว ยังเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ใช่ต่อระบบเลือด โดยมีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไปนาน 1 เดือน หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์เดียวกันที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป ซ้ำมากกว่า 3 ครั้ง

พรุ่งนี้มาคุยต่อค่ะ

 

Copyright © 2018. All rights reserved.