ตอนที่ 17 ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยา Ponatinib

ตอนที่ 17 ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยา Ponatinib

 

ตอนที่ 16 ได้กล่าวแล้วว่ายาตัวที่ 4 คือ Ponatinib ไม่ได้อยู่ในบัญชียา จ (2) ดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้ทุกคน ผู้ป่วยแบบไหนที่จะใช้ยาตัวนี้ได้

1) ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ชนิด T315I ได้ผลจากยา Ponatinib ประมาณ 67-75%

2) ผู้ป่วยที่ใช้ยา 3 ตัวแรกแล้วไม่ได้ผล จะได้ผลจากยา Ponatinib ประมาณ ครึ่งหนึ่ง

เนื่องจากยา Ponatinib ยังไม่ได้รับการบรรจุในบัญชียา จ(2) ดังนั้น ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิ์ข้าราชการ ต้องทำเรื่องขออนุมัติการใช้ยา ซึ่งน่าจะเบิกได้
ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์บัตรทอง ไม่สามารถเบิกได้
และด้วยกฎของ UhosNet
ที่ว่าถ้าจะมีการแถมยา ต้องแถมเท่ากันทุกสิทธิ์

ดังนั้น ขณะนี้คือ บริษัทให้ซื้อ 2 แถม 1 ตกแล้วเม็ดละประมาณ 2000 บาท. ผู้ป่วยไทยส่วนใหญ่ทานประมาณ วันละ 2 เม็ด เท่ากับเดือนละ 120,000 บาท บางคนต้องทานวันละ 3 เม็ด เท่ากับ เดือนละ 180,000 บาท ซึ่งต้องยอมรับว่ามีผู้ป่วยน้อยมากที่จะสามารถซื้อได้ ทำให้แทบจะไม่มีทางออกเลยนะคะ

พบว่าผู้ป่วยไทย มีการกลายพันธุ์ชนิด T315I มากกว่าที่คาดไว้ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คิดว่า ปัจจัยหนึ่งน่าจะมาจากการที่ผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานยาไม่ดี

เป็นการยากที่จะทำให้ผู้ป่วยมีวินัยดีตลอด ตอนแรกที่เป็น ก็อาจจะตกใจ วินัยในช่วงแรกอาจดี แต่พอทานยาไปสักพัก ได้คุยกับผู้ป่วยคนอื่น ทราบว่า รักษาได้ วินัยเริ่มหย่อนยาน นำมาซึ่งผลการรักษาที่ไม่ดีในที่สุด

ดังนั้น จึงต้องเน้นว่า วินัยในการรับประทานยา เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ