ตอนที่ 18 ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม

ตอนที่ 18 ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม

คำถามที่ผู้ป่วยจำนวนมากชอบถามคือ ผลการรักษาดีแล้ว หยุดยาได้ไหม

ตอนวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายประมาณ 1 ล้านล้านตัว
ตอนที่รักษาจนตรวจไม่พบ แล้ว ยังอาจมีเซลล์มะเร็งอยู่อีก 1 ล้านตัว ดังนั้น คำตอบคือ ยังหยุดยาไม่ได้ ถ้าจะหยุดยา ต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ

Treatment Free Remission (TFR) คือการพิจารณาหยุดการรักษาสำหรับผู้ป่วยCML ที่มีการตอบสนองต่อการรักษาที่ระดับ sustained deep molecular response

ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะสามารถหยุดการรักษาได้ และผู้ป่วยบางรายที่ทำการหยุดยาไปแล้ว ก็อาจมีความจำเป็นที่ต้องกลับมารักษาด้วยการใช้ยาอีกครั้ง

เมื่อผู้ป่วยถูกเลือกให้หยุดการรักษาด้วยยา ไม่ได้หมายความว่า โรคของผู้ป่วยหายไปแล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจติดตามระดับ bcr-abl ด้วย RQ-PCR อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้ป่วยอาจมีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในช่วงปีแรกที่หยุดการรักษาได้

การพิจารณาหยุดการรักษาด้วยยา (TFR) ควรได้รับการตัดสินใจจากแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย CML เท่านั้น

ผู้ป่วยต้องพร้อมที่จะมารับการตรวจ RQ-PCR ที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยที่จะทำให้การหยุดการรักษาได้ผลดี ขึ้นอยู่กับ

1) ระยะเวลาที่ได้รับยา TKI

2) ระยะเวลาที่มีการตอบสนองในระดับ deep molecular response

ขอเอาใจช่วยผู้ป่วยทุกคนค่ะ