ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง

กลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณ จีระพล 081- 23 54 678

หรือติดต่อ :

ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย) โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก ศูนย์การแพทย์สิริกิต ชั้น 7 ห้อง 702
โรงพยาบาลรามาธิบดีถนน พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400